Zamknięte szlaki

, , , ,
Dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych, z uwagi na ich okres lęgowy, od 15 marca co najmniej do końca maja zamknięte będą w Karkonoskim Parku Narodowym następujące szlaki:
– szlak zielony na odcinku od Mokrego Rozdroża przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem;
– szlak niebieski na odcinku Przełęczy Okraj przez Czoło i Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu;
– szlak zielony na odcinku z Polany przez morenę Kotła Wielkiego Stawu do grzbietowego szlaku czerwonego;
– szlak niebieski na odcinku przez Kocioł Małego Stawu od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia;
– szlak żółty na odcinku od Mokrego Rozdroża powyżej schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów;
– szlak zielony na odcinku od Czarnego Kotła Jagniątkowskiego do szlaku czarnego, Petrówki, do rozdroża Bażynowe Skały;
– szlak zielony, Droga nad Reglami od Pielgrzymów do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym czyli Rozdroża Pod Małym Szyszakiem w rejonie schroniska Odrodzenie.

Sokół wędrowny Falco peregrinus
Sokół wędrowny to bardzo rzadki gatunek. Przez ostatnie lata w polskiej części Karkonoszy regularnie pojawiają się w sezonie lęgowym dwie pary sokołów. Pierwsze stwierdzenie lęgu pochodzi z 2006 roku.
Siedliskiem lęgowym sokoła wędrownego w Karkonoszach są kotły polodowcowe, gdzie na gniazda wybiera półki skalne na stromych, niedostępnych zboczach i ścianach kotłów. Sokoły z łatwością pokonują duże odległości, a pojedyncze osobniki obserwowane są najczęściej powyżej górnej granicy lasu w piętrze subalpejskim i alpejskim – na całej rozciągłości Karkonoszy.
W okresie lęgowym sokół wędrowny jest gatunkiem bardzo płochliwym. Obecność człowieka w okolicach gniazda może skutkować porzuceniem lęgu. Nielegalne zbaczanie ze szlaków, wspinaczka i uprawianie narciarstwa poza wyznaczonymi trasami – to główne zagrożenia dla karkonoskiej populacji sokoła.

Cietrzew Tetrao tetrix
Cietrzew jest gatunkiem reprezentującym kuraki leśne. W Karkonoszach występuje w reglu górnym na siedliskach borów świerkowych, które  tworzą powierzchnie częściowo lub całkowicie otwarte. Wyżej przebywa w strefie styku górnej granicy lasu z piętrem subalpejskim oraz na obszarach torfowisk w strefie karkonoskiej tundry.
Karkonosze stanowią jedną z najważniejszych w naszym kraju ostoi tego skrajnie zagrożonego gatunku. W ostatnich latach do wiosennych toków przystępuje około 30-40 kogutów cietrzewia. W celu zapewnienia spokoju tym płochliwym ptakom, w okresie ich rozrodu część szlaków na terenie KPN jest zamykana.

Zamknięte szlaki po styronie czeskiej 
https://www.krnap.cz/aktuality/tz-sprava-krnap-docasne-uzavira-nektere-cesty-v-horach/?fbclid=IwAR2JY32lxNnXO8u5NqI66VkvXLygKnP8SqgZ-ZhbBujNsC7oS3w4GGek5co

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *