Zmiana przepisów dotyczących rejestracji pojazdów w powiecie karkonoskim

, , , , ,

Uwaga! W powiecie karkonoskim od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów.

Dotychczas należało zgłosić do wydziału komunikacji nabycie pojazdu, teraz nałożono obowiązek ich rejestracji. Właściciel pojazdu musi złożyć wniosek o rejestrację w przeciągu 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terenie Polski, dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kiedy pojazd zostanie nabyty w drodze spadku, termin 30 dni obowiązuje od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami nabędzie pojazd, wniosek o jego rejestracje musi złożyć w terminie 90 dni.

Kiedy nie złożymy wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym terminie, lecz nie przekraczającym 180 dni, podlegniemy karze pieniężnej wynoszącej 500 zł, a przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami zapłacą 1000 zł. Z kolei niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym terminie, przekraczającym 180 dni podlega karze w wysokości 1000 zł i 2000 zł w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

Należy pamiętać, że niezmiennie właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi zawiadomić starostę w terminie 30 dni o zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku niezawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w terminie (niezależnie od przekroczonych dni) były właściciel pojazdu musi zapłacić karę w wysokości 250 zł.

Od 1 stycznia zawiadomienia o zbyciu pojazdu należy dokonywać u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź czasowego zamieszkania.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu, nie trzeba odwiedzać Wydziału Komunikacji. Można przesłać je za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki: /7s2scta34v/SkrytkaESP ) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra. Zawiadomienie można też złożyć w punktach kancelaryjnych Starostwa, w budynkach przy ulicy Jana Kochanowskiego 10 lub Podchorążych 15

Źródło: FB Powiat Karkonoski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *