Żłobkowe od ZUS-u

, , , ,

Dolnoślązacy dostali prawie 47 mln zł „żłobkowego”  w 2023 roku. Wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna można składać do ZUS-u od kwietnia 2022 r.

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje
i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.

  • W 2023 roku tylko na Dolnym Śląsku ZUS wypłacił 46,8 mln zł. W całym kraju 429,3 mln zł. Dolnoślązacy złożyli 11 576 wniosków na 12 701 dzieci. W całym kraju rodzice złożyli 106,9 tys. wniosków na 117,8 dzieci.
  • W 2022 roku Dolnoślązacy wysłali 19 449 wniosków do ZUS, 15 459 dzieci z Dolnego Śląska dostało dofinansowanie. Dofinansowanie do żłobków na Dolnym Śląsku: 32,7 mln zł. W analogicznym okresie w 2022 roku w całej Polsce wpłynęły 178 163 wnioski, 139 890 dzieci dostało dofinansowanie do pobytu w żłobku. Dofinansowanie do żłobków w Polsce: 295,8 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

– Jeżeli wniosek wpłynie do nas w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, od którego dziecko chodzi do żłobka to wtedy przyznajemy dofinansowanie z wyrównaniem – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak wyjaśnia rzeczniczka oznacza to, że dofinansowanie obowiązuje od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Natomiast, jeśli rodzice złożą wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wniosek wysyła się do ZUS elektronicznie np. przez portal Emp@tia lub aplikację mZUS. Środki można dostawać pomimo tego, że pobiera się 800 plus. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Maksymalnie kwota, jaką możemy otrzymać, to 400 zł miesięcznie na dziecko – jednak nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce.

Mam na myśli kwotę, jaką rodzic płaci już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wliczamy do tego opłaty za wyżywienie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis – Pieniądze od nas nie są przelewane na konto rodzica, ale bezpośrednio na konto żłobka – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że jeśli rodzic już składał wniosek do ZUS to wtedy ułatwieniem dla rodziców jest możliwość utworzenia nowego wniosku na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany przez aplikację mZUS lub bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– Dzięki temu większość informacji uzupełni się automatycznie. Jeśli dane uległy zmianie, przed wysłaniem można je edytować – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia także, dlaczego nie wszyscy rodzice, których dzieci chodzą lub dopiero pójdą do żłobka czy podobnej placówki, otrzymają pomoc finansową. Odmowną odpowiedź otrzymają od ZUS-u ci, którzy dostają RKO (rodzinny kapitał opiekuńczy). Przypomnijmy, że świadczenie to jest przyznawane na maluchy w wieku od 12. do 35. miesiąca. W takim przypadku musimy zdecydować, z jakiego wsparcia będziemy korzystać.

Ale uwaga, można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie – zapewnia Kowalska-Matis.

Więcej informacji o dofinansowaniu pobytu w żłobku oraz zasadach wnioskowania znaleźć można na stronie internetowej ZUS oraz uzyskać w placówkach Zakładu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *