XXXII Forum Ekonomiczne za nami. Ta prestiżowa konferencja przyciągnęła na Dolny Śląsk 5 tysięcy gości z całego świata

, , , , ,

Kolejna edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu zakończyła się ogromnym sukcesem! Przez trzy dni trwania wydarzenia ponad 5 tysięcy uczestników dyskutowało m.in. o samorządach, energetyce, transporcie, medycynie, czy ekologii. Równolegle z konferencją trwał Konwent Marszałków Województw RP. Drugiego dnia forum, podczas uroczystej gali, wręczone zostały nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Nasz region podpisał także z Krajem Libereckim porozumienie w sprawie rozwoju bazy sportów zimowych.

 

XXXII Forum Ekonomiczne odbyło się w dniach 5-7 września 2023 w Karpaczu. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. To już czwarta edycja, która została przeprowadzona na Dolnym Śląsku. Nasze Województwo jest Głównym Partnerem wydarzenia. Impreza przeniosła się z Krynicy-Zdroju do Karpacza po niemal trzech dekadach swojego istnienia.

Forum Ekonomiczne to największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego czy współczesnych wyzwaniach. Impreza ze względu na swoją wielkość i rangę często przez dziennikarzy nazywana jest Polskim Davos. Przez 30 lat w wydarzeniu uczestniczyli premierzy i prezydenci państw europejskich, osobistości ze świata biznesu, nauki czy kultury, międzynarodowi politycy, członkowie Komisji Europejskiej. W Forum Ekonomicznym brali udział goście nie tylko z Polski i Europy, ale także USA czy Azji Centralnej. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Pół tysiąca wydarzeń merytorycznych

Przez trzy dni trwania Forum Ekonomicznego odbyło się prawie 550 wydarzeń merytorycznych, część z nich przeprowadzono w tym roku na Strefie Dolnego Śląska. W dyskusjach uczestniczył Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Marszałek Cezary Przybylski zabrał głos w trzech debatach.  Pierwsza z nich dotyczyła „Polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmacniania relacji dobrosąsiedzkich”.

Po obu stronach granicy dostrzegamy potrzebę realizacji różnych wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw infrastruktury drogowej, kolejowej, rzecznej oraz energetycznej. Łączenie Polski i Czech, zwłaszcza teraz w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, jest bardzo istotne, a wspólne projekty zjednoczą mieszkańców i zwiększą naszą konkurencyjność po obu stronach granicy” – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Kolejny panel to „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Uczestnicy dyskusji poruszyli temat wpływu wojny w Ukrainie na nasze postrzeganie przyszłości, a także konieczności redefinicji wartości przez rządy w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Rozmawiano również o inflacji, która poważnie odbija się na dalszym rozwoju gospodarczym kontynentu oraz o potrzebie zadbania o zieloną przyszłość i ochronę naszej planety.

Marszałek Cezary Przybylski wziął udział również w panelu pt. „Współpraca samorządów z władzą centralną”. Dyskutowano o tym, jak zmiany fiskalne odbiły się na finansach jednostek samorządu terytorialnego, a także o skutkach pandemii koronawirusa, wojny w Ukrainie oraz związanego z nią kryzysu migracyjnego w kontekście administracji publicznej. Uczestnicy odpowiadali na pytania, ile samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego jest w Polsce oraz czy samorządowi zagraża centralizacja.

Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski wziął udział w panelu „Cyberbezpieczny samorząd – strategie i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa”, podczas którego skupiono się na omówieniu kluczowych strategii i praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Temat jest ważny i aktualny, ponieważ zagrożeń w cyberprzestrzeni z roku na rok przybywa.

„W obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni, samorządy stają przed wyzwaniem zapewnienia ochrony danych i infrastruktury. Instytucje, takie jak szpitale, każdego dnia muszą mierzyć się z ryzykiem cyberataków i to ryzyko minimalizować. Cyberbezpieczeństwo obecnie ma szczególne znaczenie, dlatego od kilku lat realizujemy projekt skierowany do młodzieży, który ma zachęcić młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w obszarze współczesnych zagrożeń cyfrowych. Wydarzenie „Cybertron” organizowane we współpracy z Politechniką Wrocławską odbędzie się jeszcze w tym miesiącu” – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Wicemarszałek Grzegorz Macko uczestniczył w dyskusji poświęconej zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu w kontekście zmian w Polityce Energetycznej Polski 2040 ogłoszonych w kwietniu tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zakładają one 74 proc. udział energii z atomu i OZE w polskim miksie energetycz­nym.

Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z filarów funkcjonowania naszego państwa i naszej gospodarki. W czasie Forum Ekonomicznego ten aspekt poruszany był wielokrotnie, co jest szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie”– mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

„Kierunki rozwoju transportu publicznego” to temat panelu, w którym głos zabrał Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa. Dyskutowano na temat wagi dobrze przygotowanego i zarządzanego transportu publicznego dla zrównoważonego rozwoju regionu. Zastanawiano się nad tym, czy wyznaczanie w centrum miast stref z drogimi miejscami parkowania oraz stosowanie zachęt finansowych w postaci tanich biletów i optymalne planowanie tras komunikacji miejskiej przyczynią się do stałego wzrostu korzy­stania z transportu publicznego.

„Forum Ekonomiczne w Karpaczu to okazja do wymiany myśli, poglądów i spotkań z ludźmi ze świata biznesu, sportu, kultury czy mediów. Podczas pt. Kierunki rozwoju transportu publicznego opowiadałem o tym jak Samorząd Województwa Dolnośląskiego angażuje się w proces rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych. Opowiedziałem także o projekcie Kolejowej Komunikacji Autobusowej, którą niedawno uruchomiliśmy do Sycowa i Góry. To była bardzo ciekawa dyskusja” – mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Krzysztof Maj, członek zarządu województwa wziął natomiast udział w trzech panelach w trakcie Forum Ekonomicznego. Był moderatorem dyskusji „Zdrowie Polaków. Współczesne problemy i nowoczesne propozycje rozwiązań”, podczas której paneliści odpowiadali na pytania dotyczące wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w publicznym systemie zdrowia oraz stanu polskiej opieki zdrowotnej i udziału samorządów w finansowaniu szpitali. Krzysztof Maj uczestniczył także w panelu „Samorząd terytorialny fundamentem demokracji”. Prelegenci w trakcie jego trwania rozważali zagadnienia dotyczące granic decentralizacji władzy publicznej oraz współczesnego systemu podziału władzy samorządowej w Polsce. Członek zarządu województwa był również panelistą podczas spotkania pod tytułem „Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji – uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Goście panelu zastanawiali się, jakie wyzwania i potencjalne rozwiązania mogłyby wzmocnić i usprawnić kreowanie skutecznej lokalnej polityki integracyjnej odpowiadającej na potrzeby mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców.

Uczciwa polityka migracyjna powinna być konstruowana z udziałem samorządów i organizacji pozarządowych z precyzyjnym określeniem zadań oraz kompetencji na poszczególnych szczeblach. Dolny Śląsk jest regionem otwartym. 25 proc. Wrocławia obecnie stanowią nowi mieszkańcy, ale jeśli cofniemy się 70 lat wstecz to okaże się, że wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska byli nowi. Mamy tu duży miks różnych narodowości. Jesteśmy regionem niejako przyzwyczajonym do integracji” – mówi Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ważne wydarzenia, decyzje i nagrody

Podczas uroczystej gali podsumowującej drugi dzień Forum Ekonomicznego wręczone zostały nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie to przyznawane jest Dolnoślązakom, którzy przyczyniają się do rozwoju tożsamości regionalnej, a także wykazują się lokalnym patriotyzmem prowadząc swoje działalności w regionie, mimo osiągnięcia światowych sukcesów. Nagrody w 2023 roku otrzymali Elżbieta Szumska, właścicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku, a także Michał Sadowski, właściciel znanej na całym globie firmy Brand24 zajmującej się monitoringiem internetu.

Tego samego dnia Dolny Śląsk podpisał z Krajem Libereckim, miastami Harrachov i Szklarska Poręba, Ośrodkiem Skoczni Narciarskich w Harrachovie, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu oraz polskim i czeskim związkiem narciarski porozumienie w sprawie rozwoju bazy sportów zimowych. Na jego mocy w ośrodkach sportów zimowych po obu stronach granicy przeprowadzone zostaną niezbędne prace modernizacyjne i wspólnie będą mogły się one ubiegać o organizację imprez rangi mistrzowskiej.

Przy Forum Ekonomicznym w Karpaczu odbywał się także Konwent Marszałków Województw RP. Jego uczestnicy poruszali ważne tematy dotyczące poprawy jakości ochrony zdrowia, uczestnictwa w EXPO2025 w Osace oraz możliwościach współpracy samorządów województw z fundacją UNICEF. Istotnym tematem posiedzenia była również dyskusja na temat rozwoju kolei i walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *