STOP-DRIFT – DZIAŁANIA PRZECIWKO AGRESJI NA DRODZE

, , , , ,

610 wyeliminowanych z ruchu pojazdów,  165 zatrzymanych praw jazdy– to efekty kolejnych już działań „Stop-drift”. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, patroli prewencji jak i funkcjonariuszy pionu kryminalnego podległych Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podczas akcji  zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Była to już kolejna akcja wymierzona w kierowców zakłócających bezpieczeństwo w trakcie dnia oraz spoczynek nocny.

W swoich działaniach policjanci skupili się przede wszystkim na osobach rażąco naruszających zasady bezpieczeństwa w szczególności w rejonie osiedla Zabobrze. Prowadzone były kontrole prędkości, sprawdzana była trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz tradycyjnie głośność wydechów.  Kontrole to kontynuacja zapoczątkowanych w ubiegłym roku działań „Stop-drift”.

W toku prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania występowania zjawiska nielegalnych wyścigów, w okresie od stycznia do września 2023 roku, Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze 55-krotnie zrealizowali wzmożone działania policyjne, których celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przedmiotowym okresie funkcjonariusze policji zatrzymali 165 praw jazdy w tym 74 za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, oraz wyeliminowali z ruchu 610 pojazdów, których stan techniczny nie pozwalał na użytkowanie ich na drogach publicznych. Ujawniono 199 kierowców nie posiadających uprawnień do kierowania pojazdami, 48 osób nie stosujących się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, 96 pijanych kierowców oraz 3176 wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Prowadzone przez naszą jednostkę działania rozpoznawcze w kierunku nocnych wyścigów pozwoliły na ustalenie miejsc, w których nocą może dochodzić do grupowania się osób wraz z pojazdami. Te miejsca objęte są obserwacją i stałym nadzorem, zarówno ze strony Wydziału Ruchu Drogowego, patroli prewencji jak i funkcjonariuszy pionu kryminalnego podległych Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny, którego celem jest niedopuszczenie do pojawiania się zjawiska wyścigów ulicznych, które ze względu na swój charakter stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Policjanci pełniący  służbę zadaniowani są do skutecznej i bezwzględnej eliminacji wszelkich przejawów piractwa drogowego pod postacią zjawiska ulicznych wyścigów.

aspirant Beata Sosulska-Baran

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *