Nowe inicjatywy Szpitala Powiatowego w Złotoryi

, , ,

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz Centralna Rejestracja – nowe inicjatywy Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Ostatni rok to dla Szpitala Powiatowego w Złotoryi okres intensywnego rozwoju i wielu pozytywnych zmian. Placówka konsekwentnie podejmuje działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, poszerza zakres usług medycznych, pozyskuje nową kadrę i realizuje liczne inwestycje. Teraz placówka podejmuje kolejne, kluczowe inicjatywy w swojej działalności – uruchamia Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz nową, centralną rejestrację. To odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu złotoryjskiego. W piątek, 1 grudnia, w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi odbyło się uroczyste otwarcie nowych miejsc z udziałem m.in. przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzystów i lokalnych władz samorządowych.

Szpital Powiatowy w Złotoryi to najdynamiczniej rozwijająca się placówka w regionie Dolnego Śląska – potwierdzają to twarde dane, jak zwiększone dwukrotnie w ciągu ostatniego roku przychody, dotychczas najwyższy poziom nadwykonań w 2023 roku oraz wzrost kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o blisko 40%. Ponadto, w złotoryjskim szpitalu zatrudniono nowych specjalistów, pozyskano nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny (m.in. artroskop, aparat do komputerowej diagnostyki kręgosłupa, laparoskop, histeroskop, aparaty do znieczuleń) i rozszerzono zakres świadczonych usług medycznych. Prowadzone są także liczne inwestycje, jak m.in. prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na III i IV piętrze Oddziału Rehabilitacyjnego na łazienki z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami czy remont punktu pobrań. Obecnie trwa także największa w historii szpitala inwestycja – kompleksowa modernizacja II piętra, obejmująca Oddział Neurologiczny i Wewnętrzny o wartości 8 mln złotych. Inwestycja ta prowadzona jest ze środków własnych szpitala i przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Teraz placówka uruchamia Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz nową, centralną rejestrację. Wszystkie te działania prowadzone są w zgodzie z misją placówki – w trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

„Kierunek rozwoju naszego szpitala to odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu złotoryjskiego, które analizujemy, aby sukcesywnie dostosowywać ofertę medyczną do realnych wymagań i dążyć do jeszcze wyższych standardów opieki zdrowotnej. Teraz uruchamiamy Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdyż coraz więcej młodych osób boryka się z problemami emocjonalnymi, lękiem, depresją, a natychmiastowa pomoc specjalistów i wsparcie są tutaj kluczowe. Otwieramy również Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, który umożliwi mieszkańcom powiatu dostęp do szybkiej pomocy ortopedycznej. To świadczenia, które dotychczas nie były oferowane w naszym regionie, a potrzeby w tym zakresie są ogromne. Ponadto wdrożyliśmy system teleinformatyczny i uruchomiliśmy Centralną Rejestrację do wszystkich poradni specjalistycznych w naszym szpitalu” – wskazuje Maciej Leszkowicz, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Pomoc w problemach psychicznych dla dzieci i młodzieży – Centrum Zdrowia Psychicznego

Nawet 20% dzieci i młodzieży przejawia trudności o podłożu psychologicznym, zmaga się z zaburzeniami lękowymi czy objawami depresji. Skalę problemu pogłębił okres pandemii. Młodzi ludzie znajdują się także pod silną presją psychiczną wynikającą niejednokrotnie z rywalizacji rówieśniczej, poczucia niezrozumienia czy wpływu świata wirtualnego. Specjalistyczna i natychmiastowa pomoc dla dzieci i młodzieży jest niezbędna. Wczesna reakcja polegająca na profesjonalnej pomocy psychologicznej w najbliższym środowisku oraz odpowiednia terapia i wsparcie mogą przeciwdziałać pogłębieniu się problemów emocjonalnych lub rozwojowi innych w życiu dorosłym. Właśnie po to w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi powstało Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży o II stopniu referencyjności. To wyjątkowe miejsce w szpitalu, w którym m.in. psychologowie, psychoterapeuci czy pedagodzy mogą rozpocząć pracę z dziećmi z regionu złotoryjskiego już na samym początku pojawienia się trudności w sferze emocjonalnej. Złotoryjskie CZP świadczy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, prowadzi psychoterapię, farmakologię i rehabilitację dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat. Młodzi pacjenci mogą korzystać z różnych form pomocy – diagnostyki i leczenia w warunkach oddziału dziennego, a także terapii grupowej, indywidualnej, interwencji kryzysowej czy oddziaływań socjoterapeutycznych. Sama terapia prowadzona jest na podstawie opracowanego przez specjalistów centrum Programu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego. CZP wspiera i udziela porad także rodzicom oraz opiekunom. Prowadzi również działania z zakresu profilaktyki i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Centrum Zdrowia Psychicznego od 4 grudnia rozpocznie wdrożenie projektu, a od stycznia 2024 uruchomi pełną działalność.

Zespół CZP tworzy wykwalifikowana kadra: 2 lekarzy, 3 psychologów, 6 psychoterapeutów, pedagodzy, logopedzi, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz superwizor, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia i dysponują niezbędnym doświadczeniem do pracy z młodymi pacjentami. Sam proces pozyskania specjalistów do pracy w złotoryjskiej placówce trwał 8 miesięcy. Poszukiwanie pracowników rozpoczęto od razu wraz z procedurami związanymi z uruchomieniem centrum w złotoryjskim szpitalu. Pomieszczenia CZP dostosowano do potrzeb dzieci i młodzieży z poszczególnych grup wiekowych. Dzieci i młodzież mają do dyspozycji 8 pomieszczeń – salę terapii zajęciowej, salę terapii grupowej, pokój wyciszeń i pokój wypoczynkowy, sale lekcyjne dla klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz jadalnię.

Odpowiednia pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży jest obecnie niezbędna. Świadczenia z tego zakresu stanowiły białą plamę na mapie potrzeb zdrowotnych Dolnego Śląska, dlatego bardzo dziękujemy Szpitalowi Powiatowemu w Złotoryi, że podjął się ich realizacji. Finansowanie tych świadczeń jest nielimitowane. Jestem przekonany, że złotoryjskie centrum pomoże wielu młodym osobom” – podkreśla Łukasz Sendecki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Profesjonalna opieka w Pododdziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
W Szpitalu Powiatowym w Złotoryi uruchomiony został Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, który realizuje świadczenia z zakresu leczenia urazów oraz schorzeń ortopedycznych. W ramach działalności pododdziału prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne u pacjentów przyjmowanych w trybie planowym. Dzięki wyposażeniu bloku operacyjnego w specjalistyczne narzędzia oraz nowoczesne urządzenia, jak np. artroskop czy ramię C wykonywane są zabiegi i operacje narządów ruchu.

„Powstanie pododdziału i rozszerzenie świadczeń medycznych w naszym szpitalu o te z zakresu schorzeń narządu ruchu wynika z konieczności stworzenia warunków do uzyskania szybkiej i specjalistycznej pomocy w tym zakresie dla mieszkańców powiatu złotoryjskiego i miast ościennych. Dotychczas opiekę ortopedyczną i urazową dla osób z naszego regionu realizował Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej. W praktyce jednak, ze względu na dużą liczbę pacjentów (turyści, bliskość autostrady A4), nie były one w stanie przejąć całkowitej odpowiedzialności za pacjentów z powiatu złotoryjskiego. Dlatego niezbędne okazało się częściowe przejęcie ich obowiązków i rozpoczęcie działalności z zakresu mniej skomplikowanych urazów oraz schorzeń ortopedycznych, aby zapewnić mieszkańcom regionu dostęp do specjalistycznej opieki w tym zakresie” – podkreśla Maciej Leszkowicz, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zyskał nowoczesne i specjalistyczne łóżka dla pacjentów oraz sprzęt do monitorowania funkcji życiowych. Wyremontowano również salę dla pacjentów wyposażoną w indywidualną łazienkę dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Obecnie trwają prace remontowe, które prowadzone są tak, aby nie zakłócać działalności pododdziału – kolejne sale dla chorych będą sukcesywnie oddawane do ich dyspozycji. Zespół Pododdziału tworzy profesjonalna kadra medyczna – 3 lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Oficjalne uruchomienie pododdział nastąpi 15 grudnia, jednak świadczenia są już realizowane.

„Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest niezwykle potrzebny nie tylko dla pacjentów powiatu złotoryjskiego, ale także dla powiatów ościennych. Konieczne jednak było znalezienie środków finansowych – przy wsparciu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia udało się wspólnie ten cel osiągnąć. Bardzo duże znaczenie miało również to, że Prezes Szpitala Powiatowego w Złotoryi udowodnił, że środki przekazane przez NFZ na realizację innych celów, potrafi odpowiednio wykorzystać, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów” – podkreśla Łukasz Sendecki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Centralna rejestracja do poradni z system powiadomień SMS o wizycie
W ciągu ostatniego roku znacznie wzrosła liczba pacjentów korzystających z 12 poradni specjalistycznych złotoryjskiego szpitala. Tylko do końca października w poradniach przyjętych zostało blisko 26 tysięcy osób, podczas gdy przez cały 2022 rok było ich ponad 19 tys. To efekt rozszerzenia oferty świadczeń medycznych i zwiększenia dostępności wizyt, pozyskania nowej kadry oraz profesjonalnej opieki realizowanej przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki i pozostałych członków zespołu. W związku z coraz większą liczbą pacjentów Szpital w Złotoryi przeprowadził wewnętrzny audyt, który wskazał kilka strategicznych elementów w procesie rejestracji – to m.in. duża liczba niezrealizowanych wizyt ze względu na nieobecność pacjenta – tzw. pustych wizyt (blisko 30%), brak skoordynowanego systemu informatycznego czy nieodpowiednie warunki lokalowe. Podjęto decyzję o uruchomieniu Centralnej Rejestracji, dzięki której w jednym miejscu możliwe jest umówienie się na wizytę do wszystkich poradni funkcjonujących w złotoryjskim szpitalu. Wdrożono platformę Medidesk – zautomatyzowany system informatyczny, który wspiera wszystkie działania związane z obsługą pacjenta i przyczynia się do większej skuteczności komunikacji na linii placówka – pacjent. Dzięki aplikacji pacjenci poradni otrzymują powiadomienia SMS o nadchodzącej wizycie i proszeni są o potwierdzenie lub odwołanie umówionej konsultacji.

System SMS ma za zadanie minimalizować straty powodowane nieobecnościami pacjentów na umówionych wizytach, usprawnić system obsługi i pozwolić kolejnym oczekującym pacjentom na skorzystanie ze wcześniejszego terminu. Dzięki automatycznej wysyłce wiadomości, połączonej z systemem rejestracji, personel nie musi także dzwonić bezpośrednio do zapisanych na dany dzień osób. W ramach uruchomienia centralnej rejestracji konieczna była także wymiana sprzętu komputerowego oraz wdrożenie nowoczesnej centrali telefonicznej z rozbudowaną funkcjonalnością telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie umawiania wizyt. Przeprowadzono również prace remontowe samego pomieszczenia rejestracji i wymieniono meble. Przystosowano także stanowisko pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracownicy rejestracji zostali przeszkoleni w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem.

„Z satysfakcją obserwujemy rozwój Szpitala Powiatowego w Złotoryi i cieszymy się, że nasz powiat dysponuje placówką, która chce pogłębiać swój potencjał i realizuje kolejne projekty na rzecz pacjentów. Dbałość o Szpital Powiatowy w Złotoryi to wyraz troski o wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jako organ założycielki dokładamy wszelkich starań w kwestii poprawy ochrony zdrowia w powiecie i wspieramy realizację kolejnych inicjatyw szpitala. Rozpoczęcie takich projektów jak uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Pododdziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej czy generalny remont Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego są kluczowe pod kątem realizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu” – wskazuje Wiesław Świerczyński, Starosta Złotoryjski.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *