Nie ma zmian, nie potrzeba nowego oświadczenia podatkowego

, , , , ,

Nie ma potrzeby składania, co roku oświadczeń podatkowych w ZUS przez emerytów czy
rencistów. Złożone wcześniej oświadczenia obowiązują także na kolejne lata podatkowe.

Nowe składa się tylko, gdy zaszła zmian lub chce się odwołać dotychczasowe.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek złożone na 2023 rok obowiązują również w 2024 roku i w latach następnych.

„Dlatego nie ma potrzeby składania, co roku nowych oświadczeń, jeśli nic się nie zmieniło. Te
poprzednio złożone oświadczenia obowiązują w następnych latach podatkowych do czasu ich
odwołania lub zmiany”-  mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają oświadczenia podatkowe od świadczeniobiorców. Tymczasem wiele z tych dokumentów jest niepotrzebnie złożona, gdyż potwierdzają one tę samą sytuację, która została przez nich wskazana w poprzednim roku. Dlatego przypominamy, że jeśli nic się u naszego świadczeniobiorcy nie zmieniło, czyli np. nadal chce by rozliczać go wspólnie ze współmałżonkiem – taki sam wybór jak w roku poprzednim – to nie ma potrzeby składania nowego oświadczenia, ubiegłoroczne nadal obowiązuje.

„Nowe oświadczenie składamy tylko, gdy chcemy odwołać poprzednie lub dokonać zmiany” – przypomina Kowalska-Matis.

O czym warto pamiętać
Zasady ogólne dotyczące wniosków i oświadczeń podatnika:
 Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki,
 Jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, to nie będzie
zobowiązany do wycofania poprzednio złożonych wniosków lub oświadczeń,
 Wniosek lub oświadczenie późniejsze uchyla wniosek lub oświadczenie wcześniejsze.
Wzory formularzy oświadczeń i wniosków podatkowych do ZUS są dostępne na stronie zus.pl.
 EPD-16 – Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem.
 EPD-17 – Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek
dochodowy.
 EPD-18 – Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez
pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
 EPD-19 – Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

 EPD-20 – Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o
kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
 EPD-21 – Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do
30 000 zł.
 EPP (Wniosek EPP) – Oświadczenie dla celów podatkowych w związku z potrąceniami ze
świadczenia małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny.
więcej: https://www.zus.pl/-/do-1-marca-emeryci-i-rencisci-musza-powiadomic-zus-o-
dodatkowych-przychodach-w-2020-r-

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *