Na IWA firmy mają czas do końca stycznia

, ,

Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, mają czas na złożenie druku ZUS IWA za rok 2023. Dane z formularza są potrzebne do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika.

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą składać ZUS IWA w ZUS. Dotyczy to tych płatników, którzy spełniają łącznie kilka warunków:
 byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1
stycznia do 31 grudnia 2023 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2024 r.,
 zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób
w miesiącu,
 31 grudnia 2023 r. byli wpisani do rejestru REGON.

„W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Płatnicy wskazują także dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w tym przypadku za 2023 roku” – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Wszystkie te dane posłużą do ustalenia wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą
płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy tj. od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Kto i jak ustala wysokość składki
„Płatników, którzy przekazali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację ZUS IWA trzy razy z rzędu, czyli za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Do 20 kwietnia otrzymają oni na swoje konto na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki” – dodaje Kowalska-Matis.

Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Od 1 kwietnia 2024 roku zmieni się ponownie wysokość stopy procentowej ubezpieczenia
wypadkowego. Nowe wartości stóp procentowych dla grup działalności znane będą w marcu 2024 r.

Jak IWA dostarczyć do ZUS?
Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej przekazuje
dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeśli więc przedsiębiorca składa
dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać przez Internet. Gdy przekazuje dokumenty w formie papierowej, IWA powinna być również złożona w wersji papierowej. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis “ZUS IWA”.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej w zakładce Firmy, następnie wybieramy temat: rozliczenia z ZUS i składanie ZUS IWA, albo pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz czy też na salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *