Milion złotych na programy polityki zdrowotnej w regionie

, , ,

Samorząd Województwa rozpoczął nabór wniosków na dotacje dla samorządów terytorialnych Dolnego Śląska na realizację programów polityki zdrowotnej. Ideą jest promowanie nowych, wcześniej nierealizowanych programów.

„Jako samorząd województwa wesprzemy jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programów zdrowotnych z myślą o mieszkańcach naszego regionu. W przyszłym roku przeznaczymy na ten cel milion złotych, a projekty będą mogły być realizowane w latach 2024-2026. W przypadku dużego zainteresowania sejmik województwa może te terminy przedłużyć oraz zwiększyć dostępną kwotę. Chcemy docenić samorządy już prowadzące działania z zakresu polityki zdrowotnej oraz zachęcić do tych działań pozostałe jednostki samorządu” – wyjaśniamarszałek Cezary Przybylski.

Konkurs pozwoli wyłonić jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymają dofinansowanie na realizację programów polityki zdrowotnej na obszarze Województwa Dolnośląskiego. Zasady i kryteria wynikają z długoterminowej polityki rozwoju województwa. Celem konkursu jest zaktywizowanie samorządów lokalnych do wdrażania innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do podniesienia świadomości zdrowotnej oraz zapewnią łatwiejszy dostęp do kompleksowej opieki medycznej dla mieszkańców województwa.

„Ochrona zdrowia to dla mnie priorytet. Będziemy wspierać gminy i powiaty w realizacji programów polityki zdrowotnej, których celem jest profilaktyka oraz zwiększenie dostępności do opieki medycznej. Liczymy, że dzięki tej inicjatywie na Dolnym Śląsku będzie realizowanych jeszcze więcej tego typu inicjatyw. Jesteśmy otwarci na współpracę, polegającą na wymianie doświadczeń czy wykorzystywaniu potencjału wojewódzkich szpitali specjalistycznych” – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Samorząd przeznaczył na organizację tego zadania milion złotych, a termin realizacji poszczególnych inicjatyw dofinansowanych z programu musi zamykać się w latach 2024-2026. Dodatkowo, odbiorcami wnioskowanych programów polityki zdrowotnej powinni być mieszkańcy województwa dolnośląskiego, a każda jednostka samorządu może złożyć tylko jeden wniosek.

Mechanizm finansowania określa pokrycie do 50% kosztów ogólnych i nie może przekroczyć 250 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 22 listopada. Każdy złożony wniosek musi być też poparty pozytywną opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub być opracowany zgodnie z rekomendacjami Agencji.

https://bip.dolnyslask.pl/a,131564,ogloszenie-naboru-wnioskow-na-dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-jedno.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *