Zapraszamy na konferencje: “KONCEPCJA PONADLOKALNEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SUBREGIONU KARKONOSKIEGO”

, , ,
KONCEPCJA PONADLOKALNEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SUBREGIONU KARKONOSKIEGO

Zapraszamy na transmisje Konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Karkonoskie oraz Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu – Filią w Jeleniej Górze.

Startujemy 17 maja 2024 o godzinie 11:00

W programie Konferencji:

1) przedstawienie genezy  i podstawowych założeń opracowania;
2) omówienie rekomendowanych celów i działań w sferach przyrodniczej, kulturowej, przestrzennej, technicznej, społecznej, gospodarczej i instytucjonalnej;
3) przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, dyskusję i jej podsumowanie;
4) informację o idei powołania Forum Obywatelskiego – Karkonoskie Inicjatywy Społeczne.

Celem Tez Karkonoskich III, opracowanych w nawiązaniu do ich I i II edycji z l. 2007 i 2015, jest określenie w długookresowej perspektywie wizji rozwoju Subregionu Karkonoskiego oraz jego celów i działań dla ich realizacji, tak, by mogły one odpowiadać potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom jego mieszkańców, poprawie gospodarowania własnymi zasobami, spójności przestrzennej i dostępności oraz zintensyfikowaniu współpracy międzygminnej i międzysektorowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *