Kolej wróci do Złotoryi

, , , ,

Mieszkańcy Złotoryi po latach znów skorzystają z kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości blisko 210 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Remont linii Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój włączy powiat złotoryjski do sieci kolejowej. Trasa, wykorzystywana obecnie wyłącznie w ruchu towarowym, po ok. 20 latach zostanie ponownie przystosowana do połączeń pasażerskich.

Rządowy program Kolej + umożliwia powrót kolei do mniejszych miast i miejscowości. Mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym Złotoryi po latach znów skorzystają z połączeń pasażerskich. Sprawniejszy transport sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców” – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

„Efektem realizowanych inwestycji z Kolej + w woj. dolnośląskim będzie przywrócenie po latach połączeń kolejowych do Złotoryi i Bogatyni, a także usprawnienie połączeń  w aglomeracji wrocławskiej. Jako zarządca infrastruktury kolejowej dążymy do tego, aby z regionalnych połączeń kolejowych mogła skorzystać jak największa liczba mieszkańców” –powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zrewitalizowana linia nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój zapewni przejazdy z prędkością do 120 km/h. Dla sprawnych przejazdów na ponad 24 km szlaku wymieniony będzie tor i zmodernizowana sieć trakcyjna. Szacuje się, że czas przejazdu ze Złotoryi do Wrocławia zajmie ok. 1 godz. 10 min, a ze Złotoryi do Legnicy ok.17 minut.

Mieszkańcy Legnicy wsiądą do pociągów z nowego przystanku – Legnica Zachodnia. Dobrą obsługę zapewnią przebudowane stacje Złotoryja i Jerzmanice-Zdrój. Perony zostaną wyposażone w wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie zapewni dobrą orientacje w podróży. Oświetlenie ułatwi przejazdy po zmroku.

Przebudowane zostaną skrzyżowania kolejowo drogowe i zwiększy się poziom ich zabezpieczeń.  Sprawne i bezpieczne podróże zapewnią również nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę z INFRAKOL SP.  Z O.O. SP. K., o wartości 262,7 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania „Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”. Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest w 2026 roku.

Kolej + na Dolnym Śląsku

Z Programu Kolej Plus do realizacji w województwie dolnośląskim zakwalifikowano 3 projekty. W ramach tych inwestycji, oprócz rewitalizacji linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój, zaplanowano prace na linii  Legnica – Środa Śląska – Wrocław (projekt „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”) oraz rewitalizację trasy Zgorzelec – Bogatynia.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *