JBO 2025

, , ,

Od 13 maja 2024 r. rusza kolejna edycja Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Pula środków na realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2025 wynosi 3 620 000 zł, z czego:

 

  • 2 000 000  zł na projekty inwestycyjne,
  • 720 000 zł na projekty oświatowe,
  • 400 000 zł na projekty społeczne,
  • 500 000  zł na projekty zielone.

Projekty zgłaszane w ramach JBO 2024  mogą mieć charakter:

1. projektów inwestycyjnych – polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie, i doposażeniu infrastruktury miejskiej, poza nieruchomościami będącymi w użytkowaniu  placówek oświatowych Miasta Jelenia Góra;
2. projektów oświatowych– polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie i remoncie doposażeniu nieruchomości będących  w użytkowaniu  placówek oświatowych Miasta Jelenia Góra, pod warunkiem spełnienia definicji ogólnodostępności;
3. projektów społecznych – nieinwestycyjnych (sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych  lub artystycznych);
4. projektów  zielonych  – ułatwiających adaptację miasta do zmian klimatu, przyjaznych dla środowiska i bytowania zwierząt.

Wartość zgłaszanych przez mieszkańców projektów nie może:

a)    być niższa niż 30 000 zł brutto oraz wyższa niż 500 000 zł brutto – w przypadku projektów inwestycyjnych,
b)    być niższa niż 30 000 zł brutto oraz wyższa niż 500 000 zł brutto – w przypadku projektów oświatowych,
c)    być wyższa  niż  200 000 zł brutto  – w przypadku projektów społecznych,
d)    być wyższa  niż   250 000 zł brutto – w przypadku projektów zielonych.

Jak  należy zgłaszać propozycje projektów?

Zgłaszanie projektów do JBO 2025 odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta jbo.jeleniagora.pl i obejmuje:

a)  wypełnienie wniosku ,
b)  załączenie wymaganych załączników,
c)  oświadczenie, iż udostępnione na rzecz  Miasta Jelenia Góra materiały załączone do wniosku, mogą zostać udostępnione  osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie jeleniagora.pl,
d)  wysłanie kompletu dokumentów do Urzędu za pośrednictwem ww. platformy.

Kto może zgłaszać propozycje projektów?

  • Zgłoszenia propozycji projektów  w ramach JBO 2025 mogą dokonać mieszkańcy Jeleniej Góry.
  • Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie  3 propozycje  projektów .

Termin zgłaszania projektów  upływa 10 czerwca 2024 r.

Harmonogram JBO 2025

13.05.2024 r. od godz. 8.00 do 10.06.2024 r. do godz. 10.00 – składanie projektów
10.06.2024 r. od godz. 12.00 do 17.06.2024 r. do godz. 14.00 – składanie podpisów mieszkańców popierających projekt (elektronicznie lub papierowo)
do 21.06.2024 r. – publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej
do 28.06.2024 r. – termin na wniesienie odwołania od oceny formalnej,
do 12.07.2024 r. – termin na rozpatrzenie odwołania od oceny formalnej,
do 26.08.2024 r. – weryfikacja merytoryczna projektów,
do 02.09.2024 r. – publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny    merytorycznej,
do 09.09.2024 r. – termin na wniesienie odwołania od oceny merytorycznej,
do 23.09.2024 r.- termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej,
do 27.09.2024 r. – publikacja wykazu projektów, które będą poddane pod głosowanie,
od 30.09.2024 r. od godz. 8:00 do 15.10.2024 r. do godz. 14:00 – głosowanie,
do 21.10.2024 r. –
publikacja informacji o liczbie głosów oddanych na poszczególne projekty,
do 28.10.2024 r. – ogłoszenie wykazu projektów przyjętych do realizacji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *