Informacje dla głosujących w wyborach samorządowych 2024

, , , , ,

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już 7 i 21 kwietnia. Przedstawiamy niezbędne informacje, które warto przyswoić przed udaniem się do lokalu wyborczego.

Na kogo głosujemy w I i II turze?

W wyborach głosujemy na wybranych przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli na prezydenta miasta, wójta lub burmistrza, kandydatów do rady gminy, powiatu oraz sejmiku województwa.

W I turze wyborów mieszkańcy miast na prawach powiatu (w przypadku województwa dolnośląskiego: mieszkańcy Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia) otrzymają 3 karty zawierające listę: kandydatów do rady gminy, startujących do sejmiku województwa oraz kandydatów na prezydenta miasta. Z kolei mieszkańcy pozostałych miast oraz wsi w I turze dostaną 4 karty do głosowania z listami: kandydatów do rady gminy, startujących do sejmiku województwa, kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także kandydatów do rady powiatu.

II tura wyborów odbędzie się  tylko w tych miastach i gminach, w której żaden z kandydatów na prezydenta miasta, wójta bądź burmistrza nie uzyska ponad 50% głosów poparcia. W owej sytuacji mieszkańcy otrzymają jedną kartę do głosowania, gdzie pojawi się dwóch kandydatów z największą ilością głosów uzyskanych w turze pierwszej.

Jak właściwie oddać swój głos?

Lokale wyborcze w dniu głosowania będą otwarte w godz. 7:00 – 21:00. Na każdej z kart będziemy mogli oddać głos na jednego kandydata. Ważne! Głosujemy poprzez pozostawienie znaku “X” przy nazwisku wybranego kandydata. W przypadku, jeśli zakreślimy inny symbol niż “X” bądź zaznaczymy krzyżyk przy nazwiskach kilku kandydatów, nasz głos będzie nieważny.

Głosowanie w miejscu zameldowania

Głosowaniu na kandydatów do rad gmin oraz wójtów, prezydentów i burmistrzów prawo głosu przysługuje: osobom posiadającym czynne prawo wyborcze, zamieszkującym na stałe na terenie danej gminy i każdemu obywatelowi Polski oraz Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

Natomiast w przypadku głosowaniu w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa udział mogą wziąć jedynie obywatele polscy zamieszkujący stale na terenie danego powiatu czy województwa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

Głosowanie w stałym miejscu zamieszkania, ale bez meldunku

W wyborach samorządowych można zagłosować w miejscu, w którym zamieszkuje się na stałe, ale bez zameldowania.

Aby to zrobić, należy złożyć wniosek online lub do urzędu gminy adekwatnego do stałego miejsca zamieszkania, przy czym warto uwzględnić, że wójt, burmistrz lub prezydent ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Jednak przepisy nie wskazują konkretnego terminu, do którego muszą zostać złożone wnioski. Władze gminy mają za zadanie zweryfikować czy dana osoba zamieszkuje na stałe pod adresem, który wskazała we wniosku.

We wniosku należy złożyć oświadczenie o swoim stałym adresie zamieszkania oraz podać swoje imię, nazwisko oraz nr PESEL. Dodatkowo trzeba załączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania, np. umowę kupna lub najmu mieszkania, imienne rachunki za media czy pierwszą stronę rozliczenia podatkowego pod danych adresem zamieszkania.

W Jeleniej Górze wnioski można składać w Centrum Obsługi Klienta pod adresem: Ptasia 6A. Wzór do wniosku PDF: Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.pdf

Wnioski online należy składać za pośrednictwem strony: Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl) przy uzyciu Profilu Zaufanego.

W przypadku, jeśli chcemy zameldować się na pobyt stały bądź czasowy (trwający dłużej niż 3 miesiące), możemy zrobić to za pośrednictwem portalu: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl) lub bezpośrednio w urzędzie.

Źródła: portalsamorzadowy.pl, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *