Dzień Żaby – 29 lutego

, , , , , , , ,

29 lutego obchodzone jest święto żaby, nie bez powodu, ponieważ zwierzę to pełni istotną rolę w ekosystemie, jest również symbolem bogactwa i odnowy. Przedstawiamy kilka ciekawostek na temat tych pożytecznych płazów. 

Ten dzień zdarza się tylko raz na cztery lata. Święto żaby obchodzimy, by zachęcić ludzi do ochrony tych fascynujących zwierząt. Wśród niektórych panuje pogląd, że żaby to odrażające stworzenia, a tymczasem są to nikomu niezagrażające osobniki, a wręcz przydatne dla środowiska, między innymi ze względu ich charakterystyczny jadłospis. Płazy te niestety masowo wymierają, zarówno na świecie, w Europie a także naszym kraju. Następuje to ze względu na działalność człowieka, zachodzące zmiany w środowisku oraz występujące choroby. Polska jest jednym z pierwszych państw w Europie, gdzie żaby objęto ochroną prawną. Natomiast ochronie gatunkowej podlegają wszystkie rodzime płazy.

Charakterystyczne dla Karkonoszy jest zmniejszanie się liczebności gatunków płazów wraz z wysokością nad poziomem morza. W Karkonoskim Parku Narodowym znajdziemy sześć gatunków płazów: żabę wodną, żabę trawną, traszkę zwyczajną, traszkę górską, ropuchę szarą i salamandrę plamistą. W sąsiedztwie Parku występują gdzieniegdzie: żaba moczarowa, ropucha zielona, kumak nizinny i traszka grzebieniasta.

W Polsce żyje 19 gatunków płazów. Do płazów ogoniastych należą: salamandra plamista, traszka górska, traszka karpacka, traszka zwyczajna i traszka grzebieniasta. Natomiast przedstawiciele płazów bezogonowych to: kumak nizinny, kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha paskówka, ropucha zielona, rzekotka drzewna, rzekotka wschodnia, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba moczarowa, żaba zwinka oraz żaba trawna.

Żaby dzielimy na zielone (wodna, jeziorkowa i śmieszka) i brunatne (moczarowa, zwinka i trawna).

Żaby zielone to sztuczna grupa, którą utworzono przeciwstawnie do grupy żab brunatnych. Gatunki należące do żab zielonych ciężko jest rozróżnić. Zwłaszcza, że żaba wodna jest naturalnym mieszańcem dwóch pozostałych. Ich cechą wspólną jest zielone ubarwienie ciała oraz ich tryb życia, który wiąże się z przywiązaniem do środowiska wodnego. Z kolei żabę jeziorkową odróżnia od pozostałych jej dzienny tryb życia i zagrzebywanie się w ziemi podczas zimniejszych dni. Żaby zielone spotykane są w Karkonoszach w niżej położonych zbiornikach wodnych, głównie w otulinie KPN-u.

Żaby brązowe to również sztucznie utworzona grupa. Długość żaby trawnej może osiągać do 10 cm. Jest bardzo pospolita i aktywna zarówno w ciągu dnia, jak i nocy.  Pojawia się masowo na drogach w dni ciepłe i deszczowe. Jej ciemne ubarwienie pomaga szybciej nagrzewać ciało w górskich warunkach. Żaba dalmatyńska inaczej nazywana żabą zwinką występuje przede wszystkim w lasach liściastych. Jest aktywna przeważnie w nocy. Żaba moczarowa w Polsce jest powszechna na obszarach nizinnych, a spotkać ją można na terenach otwartych, w suchych kasach sosnowych, w ogrodach i parkach miejskich. Aktywne są przede wszystkim w ciągu dnia.

W jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony żab i innych płazów? Jeśli zidentyfikowałeś konkretną trasę migracji tych zwierząt, zgłoś to do odpowiednich jednostek, takich jak organy ochrony przyrody czy urząd miasta/gminy i opisz, gdzie dokładnie zaobserwowałeś przemieszczające się płazy. Oprócz tego należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, szczególnie po zmroku ze względu na nasiloną aktywność tych osobników. Ważne jest również, aby nie zaśmiecać terenów podmokłych stanowiących naturalne środowisko dla żab.

Żaby są symbolem bogactwa i odnowy według feng shui. Symbolizuje księżyc i może przynieść dobrobyt. W szczególności żaba z trzema nogami, tzw. “Chan Chu” reprezentuje bogactwo, szczęście i przypływ pieniędzy.

 

żaba wodna
żaba jeziorkowa
żaba śmieszka
żaba moczarowa
żaba dalmatyńska
żaba trawna

Źródła:

R. Rąpała, Zwierzęta Karkonoszy, Jelenia Góra 2020, KPN_zwierzeta_karkonoszy_2020_PL_prev.pdf (kpnmab.pl)

Stowarzysznie Człowiek i Przyroda, Płazy Polski, Płazy Polski – Człowiek i Przyroda (czlowiekiprzyroda.eu)

Nadleśnictwo Lutowiska, Płazy bezogonowe. Żaby zielone i żaby brunatne, żaby brązowe i zielone (lasy.gov.pl)

Media Nauka, Płazy Polski, Płazy Polski – mdianauka.pl – medianauka.pl

https://simbolosdelabuenasuerte.com/rana-feng-shui/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *