Dwa miliony złotych na programy polityki zdrowotnej w regionie

, , , ,

Samorząd Województwa rozpoczął nabór wniosków na dotacje dla samorządów terytorialnych Dolnego Śląska na realizację programów polityki zdrowotnej. Ideą jest promowanie nowych, wcześniej nierealizowanych programów.

„Jako samorząd województwa wspieramy jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programów zdrowotnych z myślą o mieszkańcach naszego regionu. To kontynuacja naszych działań rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku. Naszym celem jest zapewnienie Dolnoślązakom pełnej i skutecznej opieki medycznej, która opiera się nie tylko na nowoczesnych szpitalach i kadrze lekarskiej, ale także na edukowaniu i prowadzeniu programów profilaktycznych dedykowanych ochronie zdrowia mieszkańców Dolnego Śląska” – mówi marszałek Cezary Przybylski.

To już drugi tego typu konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy nabór wniosków odbył się w listopadzie 2023 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem samorządów, dzięki czemu w postępowaniu udało się wyłonić aż 19 jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie do zaproponowanych programów.

Konkurs pozwoli wyłonić jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymają dofinansowanie na realizację programów polityki zdrowotnej na obszarze Województwa Dolnośląskiego. Zasady i kryteria wynikają z długoterminowej polityki rozwoju województwa. Celem konkursu jest zaktywizowanie samorządów lokalnych do wdrażania innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do podniesienia świadomości zdrowotnej oraz zapewnią łatwiejszy dostęp do kompleksowej opieki medycznej dla mieszkańców województwa.

„Ochrona zdrowia to dla mnie priorytet. Będziemy wspierać gminy i powiaty w realizacji programów polityki zdrowotnej, których celem jest profilaktyka oraz zwiększenie dostępności do opieki medycznej. Liczymy, że dzięki tej inicjatywie na Dolnym Śląsku będzie realizowanych jeszcze więcej tego typu inicjatyw. Jesteśmy otwarci na współpracę, polegającą na wymianie doświadczeń czy wykorzystywaniu potencjału wojewódzkich szpitali specjalistycznych”mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Samorząd przeznaczył na organizację tego zadania dwa miliony złotych, a termin realizacji poszczególnych inicjatyw dofinansowanych z programu musi zamykać się w latach 2024-2026. Dodatkowo, odbiorcami wnioskowanych programów polityki zdrowotnej powinni być mieszkańcy województwa dolnośląskiego, a każda jednostka samorządu może złożyć tylko jeden wniosek.

Mechanizm finansowania określa pokrycie do 50% kosztów ogólnych i nie może przekroczyć 250 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 6 lutego 2024r. Każdy złożony wniosek musi być też poparty pozytywną opinią Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub być opracowany zgodnie z rekomendacjami Agencji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *