Zima to szczególnie ciężki okres dla osób bezdomnych…

, , , , , ,

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji i potrzebujesz pomocy, lub wiesz o takich osobach, zgłoś się do jednej z niżej wymienionych instytucji:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Jelenia Góra ul. Jana Pawła II nr 7, tel. 75 75 239 51, Dział Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom  tel. 75 64 391 00.
  • Pogotowie Ratunkowe – Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6, tel. 112 lub 75 75 264 62.
  • Straż Miejska – Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 19 tel. 986 lub 75 75 251 62.
  • Komenda Miejska Policji – Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43, tel.  112 lub 47 873 12 40;

– Komisariat I Policji – Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 5, tel. 112 lub 47 873 11 50,

– Komisariat II Policji – Jelenia Góra Pl. Piastowski 10, tel. 112 lub 47 873 10 64.

  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51,  tel. 75 75 260 12;

– Schronisko dla osób bezdomnych (mężczyzn);

Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 75 261 22,

Jelenia Góra ul. Wolności 180, tel. 75 75 260 12,

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (mężczyzn);

Jelenia Góra ul. Anieli Krzywoń 2b, tel. 75 75 261 22,

–  Noclegownia dla osób bezdomnych (mężczyzn);

Jelenia Góra ul. Grunwaldzkiej 51, tel. 75 75 261 22,

–  Ogrzewalnia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet);

Jelenia Góra ul. Wolności 180, tel.  75 75 260 12.

Nie bądź obojętny wobec potrzebujących!
 

A  P  E  L  !

 

W imieniu pracowników służb Policji, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego, pracowników stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zwracamy się z apelem do mieszkańców Jeleniej Góry, aby nie pozostawali obojętni wobec osób samotnych, bezdomnych w okresie panujących bardzo niskich temperatur. Osoby przebywające w miejscach do tego nieprzystosowanych jak altanki, działki, klatki schodowe, kanały ciepłownicze i inne, narażone są na utratę zdrowia a nawet życia.

W przypadkach stwierdzenia przebywania osób w takich miejscach prosimy o niezwłoczne powiadamianie wymienionych służb w celu podjęcia działań zmierzających do zapewnienia tym osobom bezpiecznego schronienia w ogrzewalni, noclegowni czy schronisku.

Na potrzeby bezdomnych mieszkańców Jeleniej Góry w ogrzewalni i noclegowni zapewniono po 10 miejsc, natomiast w schronisku ponad 60 miejsc. Ponadto przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji mogą dotrzeć do potrzebujących i podjąć negocjacje zmierzające do skorzystania w okresie panowania niskich temperatur powietrza z bezpiecznych miejsc pobytu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIE !

źródło:UMJG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Box3 baner duży - prostokąt