Tylko trzech ojców dostaje pieniądze z programu Mama 4+

, , ,

Prawie 3 tys. Dolnoślązaków dostaje pieniądze z programu „Mama 4+” Z wypłat korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie. Na Dolnym Śląsku jest ich trzech.

W 2022 roku na Dolnym Śląsku Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, tzw. Mama 4 plus dostawało 2751 osób, w tym 3 panów. Rok wcześniej w 2021 r. dodatkowe pieniądze dostawało 4348 mam i 14 ojców, którzy zajęli się dziećmi po śmierci matki dzieci lub jej odejściu.

– W analogicznym okresie tj. 2022 w całym kraju Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające dostawało 55,8 tys. osób.
– Przeciętna kwota wypłaty wynosiła 739 zł.
– Średni wiek osób, które to świadczenie dostają to 69 lat.
– Wydatki poniesione przez ZUS na ten cel w 2022 roku to kwota 495,2 mln zł.
– Wśród osób pobierających rodzicielskie świadczenia uzupełniające w grudniu 2022 r. – 99,9
proc. stanowiły kobiety, a 0,1 proc.- mężczyźni.

Gdzie na Dolnym Śląsku najwięcej wniosków o świadczenie dla mam?
Tylko w tym roku oddziały ZUS w województwie dolnośląskim od stycznia do września wypłaciły 2840 świadczeń. W tym, 1263 „dodatkowe” emerytury wypłaca ZUS we Wrocławiu, 316 w Wałbrzychu i 1272 w Legnicy. Wnioski wciąż spływają, bo kolejne roczniki kobiet i mężczyzn, które ze względu na wiek, nie mogły wcześniej otrzymać wsparcia, po ukończeniu 60 lat panie i 65 panowie – mogą wnioskować o świadczenie Mama 4 plus.

Świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane kobietom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały swojej minimalnej emerytury.

„Ideą Mamy 4 plus jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie w ogóle podjęły, bo zajmowały się wychowywaniem dzieci – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury” – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wypłata przysługuje tym kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Pieniądze mogą też otrzymać ojcowie, którzy także wychowali minimum czwórkę dzieci, w sytuacji, gdy matki dzieci albo zmarły albo odeszły i nie zajmowały się dziećmi. Żeby to było możliwe trzeba – poza posiadaniem wymaganej liczby dzieci, osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi Mama 4 plus?

Wysokość świadczenia RSU wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1588,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli osoba obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, to zostanie ono uzupełnione o 488,44 zł, tj. do 1588,44 zł.

Świadczenie tylko na wniosek

Specjalna emerytura nie jest przyznawana automatycznie, żeby ją dostać trzeba złożyć wniosek do ZUS. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Ważne!

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia

więcej: https://www.zus.pl/-/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace-mama-4-

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *