Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

, , , , ,

2-go kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, w ramach którego została zainicjowana kampania społeczna trwającą od 2-go do 16-go kwietnia pod hasłem “Własne potrzeby, wspólne prawa”. Akcja ma na celu przypomnieć, że osoby w spektrum autyzmu potrzebujące społecznej akceptacji są wykluczane i dyskryminowane.

Kampania społeczna „Własne potrzeby, wspólne prawa” pod honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich 2-16 kwietnia 2024 r.

„Własne potrzeby, wspólne prawa” – to hasło tegorocznej kampanii społecznej w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia, zainicjowanej przez młodzież samorzeczniczą wspólnie z koalicją organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Kampania została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka, mec. Moniki Horny-Cieślak oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka.

Przez dwa tygodnie kwietnia – miesiąca wiedzy o autyzmie – będziemy przypominać, że osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Podejmiemy trudne tematy łamania praw osób uczniowskich z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opresyjnego wtłaczania dzieci i nastolatków w obowiązujące „normy”, siłowego eliminowania tzw. zachowań trudnych. Stres szkolny, przemoc rówieśnicza, przemocowe terapie, wielomiesięczne oczekiwanie na diagnozę i pomoc specjalistów – z takimi problemami mierzą się w Polsce młode osoby autystyczne. Skutkiem braku wsparcia jest silny stres, brak samoakceptacji, depresja.
Szczególnie trudna jest sytuacja dorosłych osób w spektrum autyzmu wymagających stałego wsparcia, często wypychanych poza społeczny nawias. Wciąż wiele z nich jest pozbawionych możliwości kontynuowania terapii w ośrodkach dziennego wsparcia, które albo nie powstają, albo nie chcą przyjmować „trudnych podopiecznych”. Niezależne życie w mieszkaniach wspomaganych jest niedościgłym marzeniem z rządowych strategii. W praktyce osoby w spektrum autyzmu z największymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu spędzają kolejne dorosłe lata w rodzinnych domach, dla których jedyną systemową alternatywą bywa DPS.

„Chcemy to zmienić!” – mówią samorzecznicy i samorzeczniczki i organizacje, które działają na rzecz osób w spektrum autyzmu. Wspólnie tworzą miejsca, gdzie osób autystycznych nie definiuje się przez pryzmat diagnozy i deficytów. Rodzice i NGOsy biorą sprawy w swoje ręce, kiedy zawodzi system. Organizują się, uczą się dochodzić swoich praw, próbują razem zabezpieczyć przyszłość dorosłych dzieci zanim ich zabraknie. Im także dedykujemy tę kampanię.
„Potrzebujemy akceptacji, zrozumienia, podmiotowego traktowania, prawa do bezpiecznej przyszłości. Chcemy być rzecznikami naszych spraw, móc wyrazić, czego naprawdę potrzebujemy, co nas krzywdzi a co uszczęśliwia. Chcemy współuczestniczyć w tworzeniu systemu wsparcia osób autystycznych i ich rodzin, bo nikt nie zna naszych potrzeb lepiej od nas samych” – powie 2 kwietnia na forum ONZ w imieniu młodych samorzeczników osiemnastoletni Jan Gawroński, Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka.

Te własne, indywidualne potrzeby każdej osoby w spektrum autyzmu to ich wspólne niezbywalne prawa.

Organizatorzy kampanii:

Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, Kluby Świadomej Młodzieży i Kluby Świadomych Rodziców przy Fundacji Autism Team, Społeczne Pogotowie Interwencyjne, Fundacja ALEKlasa, Fundacja Artonomia, Fundacja Pro Aperte, Klub Świadomej Młodzieży Kutno przy Fundacji Pro Aperte, Inicjatywa reSTART Tomasz Bilicki, Fundacja Autika, Fundacja Niebieski Szlak, Nastoletni Azyl, Fundacja Sawanci, Psycholog na spektrum Anita Wojtkiewicz, Fundacja FIONA, Stowarzyszenie Mudita, Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej, Fundacja Sentivenio, Fundacja Dziewczyny w Spektrum, Fundacja Pomerdało mi się, Fundacja Prodeste, Autistic Snaphots/Photography&Asperger Marek Stankiewicz, Inicjatywa „PIMP My Mind”, Inicjatywa „Autyzm po ludzku” Samorzecznik „Maciej w spektrum

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *