Nowy Program Fundusz Ekologii – inicjatywa na rzecz ekologii i edukacji

, ,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił nowy Program Fundusz Ekologii, którego budżet wynosi 1 mln złotych. Program ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, aktywizację społeczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

„Podstawowym celem Programu jest edukowanie społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poprzez wsparcie różnorodnych działań i projektów ekologicznych, chcemy zwiększyć zrozumienie oraz zainteresowanie ekologią wśród mieszkańców Dolnego Śląska” – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

„Program ,,Fundusz Ekologii” w elastyczny sposób umożliwia kształtowanie postaw proekologicznych. Oferowane przedsięwzięcia dają młodym Dolnoślązakom możliwość m.in. poznania walorów przyrodniczych na Dolnym Śląsku. Z ramienia Samorządu Wojewódzkiego realizujemy podobny projekt, dlatego cieszę się, że chęć kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży staje się ważnym aspektem w trosce o nasze środowisko” – mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

„Fundusz Ekologii” udostępnia środki finansowe w wysokości 1 mln złotych, które docelowo zostaną przyznane szkołom na lokalne inicjatywy o charakterze ekologicznym.
O dofinansowanie starać się mogą organy prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa dolnośląskiego. Każde zadanie spełniające wytyczone kryteria będzie mogło otrzymać 100% dofinansowania w wysokości
8 tys. złotych. Projekty mogą obejmować różnorodne działania, takie jak:

  • Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
  • Kampanie informacyjne i edukacyjne na temat ochrony środowiska.
  • Akcje sprzątania i sadzenia drzew.
  • Organizacja konkursów, wykładów i wydarzeń proekologicznych.

Program „Fundusz Ekologii” został zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystać potencjał lokalnych społeczności do wspólnego działania na rzecz przyrody i otaczającego nas środowiska. Jesteśmy przekonani, że angażując dzieci i młodzież w te inicjatywy, rozwijamy odpowiedzialność i troskę o naszą planetę już od najmłodszych lat – dodaje prezes wrocławskiego Funduszu.

Zachęcamy wszystkie szkoły, które mają pomysły na ekologiczne projekty, do udziału w Programie. Nabór do Programu potrwa do 30 września br.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Fundusz Ekologii” oraz procedury składania
wniosków dostępne są na stronie www.wfosigw.wroclaw.pl

źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *