Lwówek Śląski: Jakie inwestycje planuje Gmina w 2024 roku?

, , ,

W połowie listopada radni otrzymali projekt budżetu na 2024 rok, w którym m.in. znalazły się inwestycje, jakie maja być zrealizowane w gminie Lwówek Śląski w nowym roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zostały ustalone:

 1. dochody w wysokości 100.748.788,57 zł, z tego dochody bieżące 78.265.838,08 zł,
 2. wydatki w wysokości 101.140.588,99 zł, z tego wydatki bieżące 75.157.946,93 zł.

Wśród dochodów sporą część stanowią te z podatek od nieruchomości – 12,41 % planowanych dochodów budżetowych w 2024 roku i są one jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków gminy Lwówek Śląski. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 12.500.000,00 zł.

Ciekawą pozycją wśród planowanych dochodów są wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane dochody z tytułu opłaty w 2024 roku przyjęto w wysokości 400.000,00 zł. Natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok przyjęto w wysokości 100.000,00 zł.

Niewielką w całym planie dochodów pozycją, aczkolwiek istotną jest ta stanowiąca wpływy z odpłatności za bilety wstępu na basen – 190.000,00 zł. Natomiast na zaledwie 20 tysięcy złotych burmistrz zaplanowała wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r. ustalony został na kwotę ogółem 101.140.588,99 zł, z tego:

 • wydatki bieżące 75.157.946,93 zł, tj. 74,31 %
 • wydatki majątkowe 25.982.642,06 zł, tj. 25,69 %

Wśród tych wydatków znalazły się m.in.:

 • „Ochotnicze straże pożarne” – 554.800,00 zł
 • „Straż Miejska” – 573.235,00 zł
 • Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 9.548.574,95 zł
 • „Rady gmin …” – 265.500,00 zł
 • Cmentarze – 312.000,00 zł
 • „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – 129.000,00 zł
 • „Drogi publiczne gminne” – 1.587.450,00 zł
 • „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 681.826,02 zł
 • Pomoc społeczna – 4.979.061,00 zł
 • „Biblioteki – 1.200.000,00 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.650.411,06 zł, w tym m.in.:
  • „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 4.054.866,00 zł
  • „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – 453.207,96 zł, w tym:
   • organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego, Jasełek i innych – 437.857,96 zł

Dla mieszkańców gminy Lwówek Śląski niezwykle istotne są inwestycje, jakie są planowane do realizacji w 2024 roku. Tu warto zaznaczyć, iż znaczna część inwestycji będzie realizowana przez nowe władze, te wybrane w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku.

W projekcie budżetu na 2024 rok znalazły się inwestycje na kwotę 25.982 642,06 zł. A wśród nich:

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze – 1.102.000,00 zł
 • Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze 2 000 000,00 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego – 60.000,00 zł
 • Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim – 40.000,00 zł

 

 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30.000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku 68 c w m. Płóczki Dolne (FS) – 25.200,00 zł
 • Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D – 362.250,00 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – 500.000,00 zł
 • Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap – 1.076.800,00 zł

 

 • Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice – 110.000,00 zł
 • Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów – 110.000,00 zł
 • Budowa obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców w miejscowości Włodzice Wielkie (FS) – 20.500,00 zł
 • Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – 670.000,00 zł
 • Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy – 190.000,00 zł
 • Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim – 11.475.000,00 zł
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 10. 000,00 zł
 • Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Brunów (FS) – 10 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska – kolonia (FS) 10.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek – Niwnice (FS) – 13.000,00 zł

 

 • Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS) – 27.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS) – 16.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS) – 30.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS) – 23.862,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS) – 8.760,74 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) – FS – 15.000,00 zł

 

 • Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS) – 25.000,00 zł
 • Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS) – 28.721,72 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice – 70.860,00 zł
 • Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice – 1.890.500,00 zł
 • Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS) – 215.000,00 zł

 

 • Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS) – 25.000,00 zł
 • Zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w m. Górczyca (FS) – 13.800,00 zł
 • Konserwacja i renowacja zabytkowych organów – 499 999,92 zł
 • Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach – 480.562,49 zł
 • Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem “Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach – 300.074,69 zł

 

 • Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion – 872.000,00 zł
 • Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS) – 15.750,50 zł
 • Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion – 3.600.000,00 zł

Jak widać spora część inwestycji, to zadania realizowane dzięki środkom, jakie Gmina otrzymała z Polskiego Ładu. Warto zwrócić uwagę, iż część z tych inwestycji, to kontynuacja już rozpoczętych zadań. Podkreślenia wymaga także fakt, że do niektórych planowanych do realizacji w przyszłym roku zadań dokładają się mieszkańcy wiosek z funduszu sołeckiego. Szczegółową rozpiskę – wyciąg z projektu budżetu znajdziecie Państwo w galerii poniżej.

Teraz nad projektem, który w całości można przejrzeć na stronach magistratu pochylą się lwóweccy radni. To od nich zależy, czy ostatecznie budżet na 2024 rok będzie miał taki kształt jak zaprezentowała burmistrz i czy znajdą się w nim takie a nie inne inwestycje. Ostateczny kształt budżetu powinniśmy poznać w dniu 28 grudnia. To wówczas odbędzie się sesja rady miejskiej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *