Inwestycje w szkołach w Szklarskiej Porębie

, , , , , , ,

Dzięki realizacji projektu unijnego zakładającego integrację uczniów z Ukrainy dwie szkoły podstawowe ze Szklarskiej Poręby w 2013 roku zmodernizowały swoją bazę dydaktyczną. Powstały nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia a także plac zabaw.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Integracja przez edukację, sport i zabawę – modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych w Szklarskiej Porębie na rzecz wzmacniania integracji uczniów z Ukrainy” finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 12 „REACT – EU (EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej odporność ”, Działanie nr 12.4 Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *