DSDiK podjęło decyzję ws. drogi wojewódzkiej Lwówek Śląski – Pasiecznik

, ,

Na początku września ubiegłego roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 297 Lwówek Śląski – Pasiecznik.

W ogłoszeniu drogowcy wskazali, iż inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa istniejącego połączenia drogowego i jego dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia ma nastąpić m.in. poprawa komfortu jazdy, skrócenie czasu podróży wskutek poprawy stanu technicznego drogi, oszczędność paliwa na skutek poprawy stanu technicznego jezdni, poprawa bezpieczeństwa poprzez korektę geometrii drogi, poprawę widoczności i wykonanie ciągów pieszych oraz rowerowych, a także wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ograniczenie hałasu i emisji spalin wskutek poprawy stanu technicznego drogi.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonać kompletną dokumentację w tym Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

W zakresie prac jest m.in. budowa, rozbudowa i przebudowa skrzyżowań, budowa i przebudowa zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowa odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi, budowa / rozbudowa / przebudowa / remont obiektów inżynierskich takich jak mosty, przepusty i ściany oporowe.

W zakres inwestycji wchodzi także budowa / przebudowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa i budowa ciągów pieszych wraz z połączeniem ich z istniejącymi odcinkami. Rozbudowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowa oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci. Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z warunkami operatora. Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Jak wskazuje DSDiK przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie jezdni o podstawowej szerokości 7 m lub 6,2 m w zależności od ograniczeń terenowych. Na łukach jezdnie należy poszerzyć o wartości obliczone zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przy podjazdach (od km ok. 103+360 do km ok. 105+320) przewidziano wykonanie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów powolnych.

Przy alei Wojska Polskiego wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać zatoki postojowe dla samochodów osobowych usytuowane równolegle do krawędzi jezdni a także zaprojektować i wykonać miejsca postojowe w okolicy kościoła w Wojciechowie.

Powstaną również sygnalizacje świetlne.

Niestety, zapowiedzi o rychłym remoncie będącej w opłakanym stanie drogi wojewódzkiej 297 Lwówek Śląski – Pasiecznik były na wyrost. Drogowcy nieustannie odsuwają w czasie inwestycję.

Cała inwestycja zgodnie z zapowiedziami DSDiK ma się zakończyć w przeciągu 4 lat od daty podpisania umowy, przy czym „pierwszy etap” ma zostać zakończony w przeciągu 18 m-cy od uzyskanie decyzji. Tyle tylko, iż już kilkukrotnie przesuwano termin składania ofert, co w efekcie odsuwa czas przystąpienia do robót.

Pierwotnie przetarg miał zostać rozstrzygnięty w październiku, później w listopadzie, grudniu i styczniu. I gdy już wydawało się, że wreszcie Leszek Loch Dyrektor DSDiK pokaże oferty, to ten znowu przesunął. Jak wskazał pan dyrektor, otwarcie ofert nastąpi dopiero w połowie lutego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *