Awantura w KANS

, , , ,

W Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych zawrzało. Po usunięciu z funkcji rektor uczelni dr hab. Wioletty Boznańskiej, Senat uczelni oraz Kolegium Elektorów odwołało ze stanowiska dr Beatę Telążkę z funkcji prorektora.  Jak czytamy w oświadczeniu przesłanym przez uczelnię:

“Od 25 września 2023 roku zgodnie z zapisami Ustawy o szkolnictwie wyższym, obowiązki Rektora pełni najstarszy członek Senatu KANS dr Elżbieta Zieja, prof. KANS.
Obie Panie Rektor zostały odwołane zgodnie z wolą całej społeczności akademickiej w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej Uczelni oraz budowania jej wizerunku. Przedstawiciele społeczności akademickiej nie mogli więcej tolerować działań Pań Rektor niekorzystających z demokratycznych narzędzi dialogu, a przede wszystkim prawa do wyrażania własnych obaw i wątpliwości dotyczących przyszłości naszej Uczelni.”

Z tak postawionymi zarzutami kategorycznie nie zgadza się  dr Beata Telążka, która przesłała do naszej redakcji pismo, w którym wezwała Senat  do zaprzestania łamania prawa oraz naruszania jej dóbr osobistych. Łamanie prawa polegać miało m.in. na ( i tu cytujemy z pisma):

1. nieuprawnionej próbie odwołania mnie z funkcji Prorektora – która to kompetencja jest zastrzeżona wyłącznie dla Rektora (§ 14 Regulaminu Organizacyjnego);

2. nieuprawnionej próbie rozwiązania ze mną umowy o pracę bez wypowiedzenia – która to kompetencja również jest zastrzeżona wyłącznie dla Rektora (art. 23 ust. 2 pkt 5) Ustawy);

3. nieuprawnionym faktycznym pozbawieniu mnie dostępu do gabinetu oraz służbowej poczty e-mail – a w konsekwencji uniemożliwienie mi wykonywania statutowych i ustawowych obowiązków;

4. bezprawnych próbach szantażu, zastraszania i wymuszania rezygnacji przeze mnie z pełnionej funkcji;

Dr Beata Telążka domaga się przywrócenia na stanowisko. 

„Wszelkie próby odwołania mnie z funkcji Prorektora są całkowicie pozbawione podstaw prawnych, jako że jedynym podmiotem posiadającym kompetencje w tym zakresie jest Rektor. Podobnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę – wszelkie czynności z zakresu prawa pracy podejmuje rektor. Odmienne przepisy dot. wyłącznie samego Rektora – którym jednak nie jestem. W świetle przepisów prawa, przekazane mi dokumenty, tj. uchwała odwołująca mnie z funkcji oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie wywołują zatem żadnych skutków prawnych, jako złożone przez osoby nieposiadające żadnych uprawnień w tym zakresie.”

Poza tym dr Telążka w piśmie dowodzi:

“[…]  jestem zobowiązana do wykonywania obowiązków Rektora, niezależnie od funkcji Prorektora którą dotąd pełniłam i pełnię. Jednym z obowiązków Rektora, jakie jestem aktualne obowiązana wykonać jest m.in. powołanie uczelnianej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów nowego Rektora. Podkreślam przy tym, że jako Prorektor jestem w świetle prawa jedyną osobą upoważnioną i zobowiązaną do wykonania ww. obowiązku.”

Beata Telążka poinformowała także, że  została z dnia na dzień pozbawiona możliwości wykonywania pracy, straciła także dostęp do poczty elektronicznej. O zaistniałej sytuacji na uczelni powiadomiony został organ nadzorczy czyli Minister Edukacji i Nauki.

 

fot. StudioDeer

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

3 odpowiedzi

 1. Szanowna Pani Redaktor
  Nie wiem, jakie normy obowiązują w Pani redakcji. Rekomendowałbym lekturę art. 12 Prawa Prasowego. Opisując spór prezentuje Pani zdanie jednej strony. Proponuję przed publikacją sprawdzić informacje.
  Wiesław Cetera

  1. Szanowny Panie,
   artykuł rozpoczyna się oświadczeniem uczelni, czyli mamy tu jedną stronę. Pani prorektor jest drugą stroną. Jeśli uczelnia będzie miała chęć i potrzebę to odniesie się do pisma jakie otrzymała. I jeśli to nastąpi to oświadczenie uczelni opublikujemy. Pozdrawiam serdecznie Gabriela Stefanowicz

 2. Wydaje się istotne w tej sprawie: „ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stanowisko-ministra-edukacji-i-nauki-w-zwiazku-z-sytuacja-zaistniala-po-odwolaniu-rektora-karkonoskiej-akademii-nauk-stosowanych-w-jeleniej-gorze”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *